ZNATE LI DA SVAKU KAP KIŠE NOSI PO JEDAN MELEK? ZAŠTO?

Znate li da svaku kap kiše nosi po jedan melek? Zašto?

SubhanAllah kiše….

Znate li da svaku kap kiše nosi po jedan melek? Zašto? Zato što je to Allahova odredba iz Njegove milosti prema nama.

Kaže se da kada meleci ne bi nosili kapi kiše, da bi samo jedna kap od siline udara mogla ubiti čovjeka… SubhanAllah…

Zato dragi moji, kiša ne pada On kišu spušta kao milost svoju.

Tekst napisala Razija Razo – FB stranica Muhabet sa Razom