ZNAJTE DA IMA MNOGO UČAČA KUR’ANA, A DA IH KUR’AN PROKLINJE

Hadis koji govori o učačima Kur’ana
ZNAJTE DA IMA MNOGO UČAČA KUR’ANA, A DA IH KUR’AN PROKLINJE
Iz kategorije ISLAM danas vam predstavljamo poznati hadis Resulullaha a.s.
حديث: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه
Enes b. Malik, r.a., rekao je: ”Mnogo je onih koji uče Kur’an, a Kur’an ih proklinje.”
Ovaj hadis upućuje prvenstveno na to da svako ko uči uzvišeni Kur’an treba da pravilno uči onako kako je već propisano kroz nauku o pravilnom učenju Kur’ana – TEDŽVID.
Dalje, ovaj nam hadis ukazuje na to da svako onaj koji uči i koji se vlada i živi kao musliman (a to je želja svakom od nas) treba da prilikom učenja Kur’ana i POSTUPA po njegovim principima odredbama, i propisima.
Dakle nije dovoljno samo učiti Kur’an uljepšanim glasom, a ne znati njegovu svrhu i poruku onoga što učimo.
Još je gore znati šta učimo a ne pridržavati se toga.
Molimo Allaha da nam učvrsti korake na putu shvatanja i poimanja islama, da pravilno učimo Kur’an, da nas ON ne proklinje zbog toga, ali i da živimo propisima koji su u Kur’anu. AMIN!