ZNAČENJE RIJEČI SUBHANALLAH, ESTAGFIRULLAH I TOBE JA RABBI

Pitanje:

Možete li mi prevesti slijedeće riječi: Subhanallah, Estagfirullah, Tobe ja Rabbi.

Odgovor:

Subhanallah znači: Allah je čist od svakog nedostatka,  Estagfirullah: tražim oprosta od Allaha, Tobe ja Rabbi: Teobu – pokajanje činim, moj Bože!