ŽIVOT U KUĆI KOJA JE KUPLJENA NA KREDIT / SVEKRVA I NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI BRAČNOG PARA

Život u kući koja je kupljena na kredit

PITANJE: Selam alejkum! Želim da pitam da li je haram da živim u kući koja je kupljena na kredit? Mi živimo zajedno sa muževim roditeljima i njegov otac na taj način kupuje nekretnine, i kada svom svekru kažem da je to zabranjeno, on odgovori da nije jer živimo u takvoj državi. Mužu sam predlagala da iznajmimo stan i da plaćamo mjesečno i da neću da živim u stanu kupljenom na kredit, ali muž kaže da neće da ostavi roditelje.

ODGOVOR: Ve alejkumu selam. Kupovina kuće na kredit sa kamatom je u islamu zabranjena. Onaj koji je kupio kuću je odgovoran za taj postupak, a rad sa kamatom se ne može pravdati zbog toga što čovjek živi na nekom posebnom mjestu. Ukoliko ste u stanju da živite u kući koja je stečena na dozvoljen (halal) način pa čak bila i pod kirijom bolje je živjeti u njoj nego u kući koja je stečena na zabranjen (haram) način. Pa, ako Vas muž neće poslušati u vezi prelaska u drugi stan na njemu je odgovornost na Sudnjem danu jer je on vođa porodice. A Allah najbolje zna.

__________________________

Svekrva i narušavanje privatnosti bračnog para

PITANJE: Selam alejkum! Da li supruga ima pravo tražiti od svog muža da njegova majka kuca prilikom ulasku u njihovu kuću i da ne ulazi u njihovu kuću kada njih nema a kad joj treba mlijeko, germa i slično? Da li ima pravo da traži da ne govore njegovoj majci gdje idu i ko im dolazi, i da ne dolazi i ona svaki put kada supruzi dođu njeni roditelji? Da li ovakvo postupanje majke predstavlja narušavanje privatnosti bračnog para i kako muž to da kaže svojoj majci a da je ne uvrijedi?

ODGOVOR: Ve alejkumu selam. Poznato je da se ponašanja ljudi razlikuju, pa neko je podučen iz djetinjstva kako se postupa u određenim prilikama dok drugi nisu. Stoga, ukoliko se desi da je majka muža od druge skupine onda muž može na veoma blag i prihvatljiv način ukazati svojoj majci na određene činjenice koje bi bilo dobro uraditi ili ne uraditi. Ako muž smatra da nije autoritet kojeg će majka poslušati (a uglavnom nije) onda može neko posredovati kao npr. da muž kaže svom ocu pa da joj on ukaže na određena ponašanja. Također ukoliko su vrata zaključana tada svakako svako ko dolazi mora pokucati ili pozvoniti, te je tada riješen taj vid problema.

Muž bi trebao da vodi svoju porodicu na svojstven način, kako to najbolje zna, te da ne dopusti da se neko miješa u njegovu porodicu, bez obzira bila njegova familija ili njena, nego uz prijatan dogovor sa svojom suprugom da riješe određene probleme. Na kraju, treba dobro voditi računa da se majka ne naljuti zbog nekih dunjalučkih sitnica, pa da ima loš odnos prema vama, jer majka ima mnogo veće pravo od toga da se zamjeri s njom radi nečega ovosvjetskog. Znajte da cijelo vrijeme dok ste strpljivi u ime Allaha na neugodnostima da će te biti nagrađeni na Sudnjem danu. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio Nermin Avdić, prof. 

n-um.com