ZEZALI SE ISLAMOM A DVA DANA KASNIJE DESILA SE KATASTROFA [VIDEO]

Kroz ovu praktičnu, ali vrlo bolnu lekciju, Allah je htio da da do znanja čovjeku, tom stvorenju koje se uzobijesti čim se neovisnim učini, da je Allah jedini istinski vladar, da je On svemoćan, Uzvišen i Silan.

Allah je Taj bez čije volje se ne može desiti zemljotres ili poplave makar se svi materijalni uvjeti ispunili, niti se može zaustaviti dok to On ne odredi.

Portal Svjetlo Dunjaluka