ŽELIŠ LI DA ZA POST DOBIJEŠ DVOSTRUKU NAGRADU POSTA?

Ukoliko želiš, onda poslušaj šta poručuje Muhammed, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Zejd ibn Halid el-Džuhenij, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko pripremi iftar postaču imat će nagradu kao i sam postač a da se postaču nimalo ne umanji njegova nagrada”. U drugom hadisu stoji: “Ko počasti iftarom postača ili opremi borca imat će nagradu kao i oni.” (Tirmizi) U drugom hadisu se navodi da su se ashabi požalili kako nisu u stanju svi prirediti iftar postaču, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im je sugerirao da sam čin iftara, gutljajem vode ili datulom, se vrednuje kao priređivanje postaču. U ovome hadisu vidimo alternativu, spas i nadu onima koji su u svojim životima, iz neopravdanih razloga ostavili neke dane ramazana. Oni, shodno ovome hadisu, mogu ublažiti tu kaznu sevabima koji se ogledaju u pripravljanju iftara za druge postače. Dakle, na osnovu ovoga pravila može se konstatirati da postoji veoma mnogo načina da postigneš ovu nagradu. Npr. da upriličiš zajedničke iftare na koje ćeš pozvati rodbinu, prijatelje, radne kolege, itd. Dalje, možeš upriličiti iftare studentima, medresama, javnim ustanovama, sirotištima, itd. – Podsticanjem dobrih na udjeljivanje u ovom mubarek mjesecu. – Pokušati prenijeti nešto od znanja na svoje bližnje, kolege i prijatelje: “Onaj koji upućuje na dobro, hajr, (njegova nagrada) je kao i onaj koji taj hajr čini.” (Muslim) – Imami bi trebali da prođu sa džematlijama poglavlje posta kroz kapitalna djela. – Uzeti slobodno, godišnji odmor za ramazan, ili makar zadnjih deset dana. Na taj način ćeš imati više vremena da se posvetiš ibadetu. -Posti ovaj ramazan kao da je on posljednji u tvome životu! Život je pun iznenađenja. Niko od nas nezna kada mu edžel ističe. Pa tako ne znamo ni da nam je možda ovaj ramazan poslijednji sa kojim ćemo sresti Uzvišenog. Možda nećemo biti u prilici da dočekamo i bolje provedemo naredni ramazan. Zato, učinimo to sada, još u toku ovoga ramazana, postimo kao da je poslijednji ramazan u našim životima.

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal