Zbog čega se šiitski muslimani namjerno udaraju bičevima, i na drugi način sebi nanose bol na Dan Ašure?

Dio muslimana na području današnjeg Irana, i inače gdje dominiraju šiitski muslimani, svjesno se udaraju kojekakvim bičevima i nanose sebi bol u smislu saosjećanja, i kao znak sjećanja na ubistvo Husejna r.a., poslanikovog a.s. unuka, koji je ubijen na Dan ašure. Husejn r.a. je prevaren i mučki ubijen na Dan ašure od strane nekih nepravednika.

Po njima Ašura je toliko ozbiljno shvaćena da čak u nekim dimenzijama nadmašuje i mubarek bajram, a Kerbela – mjesto gdje je ubijen unuk Poslanika, je veće svetište i od same Kabe.

Treba istaći da ne proslavljaju svi šiitski muslimani Ašuru na ovaj način. Ustvari dosta, ako ne većina njihovih imama nastoji da obeshrabri ovakvo ponašanje. Uglavnom se toleriše i ohrabruje lagano udaranje po prsima i glavi.

Zavisno od regiona običaji se, a i stepen onog što bismo mogli nazvati fanatizmom razlikuje. U Bahreinu ćete rijetko ako ikad naći ljude koji prolijevaju krv. U južnom Libanu, dijelovima Irana, šitskim dijelovima Karačija u Pakistanu je to malo češće.

Razlog ovoga je znak sjećanja na prolivenu krv Huseina r.a. njegove porodice i sljedbenika, šehida sa Kerbale.

Naravno, treba naglasiti da Islam strogo zabranjuje bilo kakvo, svjesno, nanošenje bola i štete samom sebi, ali i ne treba ovoj temi davati prostora u svakodnevnom životu muslimana. Islam je jasan, i na nama je da dovimo Uzvišenom Allahu da svakog onog ko ovaj „ibadet“ uzdiže, da ga uputi na pravi put.

Da nam Allah dž.š. srca zbliži na putu Istine. Amin!

Obrada: religis.com