ZAŠTO SU DŽAMIJE U INDONEZIJI PREŽIVJELE CUNAMI

Kada se snažan cunami zabio u indonezijski grad BandaAceh prije deset godinajedinestrukture koje su ostaleuspravne u mnogim naseljima su bile džamijeZa stotineljudi koji su našli utočište unutar njihovih zidova,spasilačka uloga tih građevina nije zaboravljena  iza mnogeto iskustvo je ojačalo njihovu vjeru.

Arhitektonski stručnjaci kažu da su džamije u BandaAcehu preživjeli jer su solidnoizgrađene i imale jačetemelje od okolnih strukturaod kojih su mnoge vjerojatnoizgrađene od lošijeg kvaliteta materijala.

Međutim, mnogi preživjeli vjeruju da su džamije bile pošteđene božanskom intervencijom.

To je zato što je džamija Allahova kućaTvorca takvog jednog cunamijaOna jezaštićena“, rekao je Ahmad Junaidi, preživjeli koji je pobjegao na sigurno u veličanstvenuVeliku džamiju Baiturrahman – glavni orijentir u gradu sa svojim35 metara visokimminaretimabijelim zidovima i sedam crnih kupola.

Džamijasagrađena od strane holandskih kolonizatora i završena 1881. godinebila jegotovo netaknuta u cunamiju26. decembra 2004. godinekoji je opustošio grad i ubio više od 230.000 ljudi u više od desetak zemalja oko Indijskog okeana.

Kao 18-godišnjak, Reza Nasir je našao utočište od katastrofe penjanjem na jednu od crnihkupola Velike džamije.Odatle je vidio kako ocean plavi grad i preko vanjskih zidovadžamijeostavljajući stotine tijela u dvorištuOn nikada nije vidio toliko leševa.

To je bio i trenutak kada je počeo da se moli (obavlja namaz) puta dnevno – jedan od petstubova islama.

Mnogi stanovnici Acehanajdominantnije muslimanske pokrajine u cijeloj Indonezijigledali su na katastrofu kao kaznu za nedostatak odanosti BoguCunami je zapravo učinio još mnoge pobožnimarekao je Faisal Aliistaknuti klerik.

“On je ohrabrio Acehnese da obnove predanost svojoj vjeri“, rekao je gospodin Ali.

Uz obnovljeni vjerski zanos kod mnogih u Acehuregija na sjevernom vrhu Sumatre je postao jedini region Indonezijeu kojoj vlada Šerijat  dio mirovnog sporazuma sa vladomkako bi se okončao višedecenijski separatistički rat koji jeomogućio regionu određenuautonomiju.

Mirza Irwansyaharhitektonski ekspert iz državnog univerziteta Syiah Kuala u Banda Acehu, rekao je da je najmanje27 džamija u gradu preživjelo cunamičesto jedinegrađevine u svojim naseljima koje su to uspjeleFotografije tihstruktura koje stoje usredkrhotina cirkulisale su na internetu nakon katastrofedok su mnogi njihov opstanaknazivaličudom.

Ali, one su stajale čvrsto uglavnom zbog njihovih čvrstih konstrukcija u odnosu na okolne zgraderekao je gospodinIrwansyahVeliku džamijuobjasnio je onpodigli su Evropljanisa čvrstim temeljima.

U mnogim slučajevimadžamije i crkve su izgrađene od strane humanitarnih organizacija,rekao je Irwansyahi stoga su manje šanse da bude prevara od strane korumpiranihizvođača koji koriste materijal slabijeg kvaliteta u izgradnji kuća i običnih zgrada kako bi smanjili troškove.

Sada 28 godina starReza Nasir  koji je gledao cunami s krova na Velikoj džamiju nedavno se probudio prije zore da se pridruži desetinama drugih radi molitve na istom mjestuZajednooni spuštaju svoja čela na bijeli kameni pod koji je nekada bio prekriventijelima.

“Osjećam se kao da sam dobio drugu priliku u životu nakon preživljvanja cunamija“, rekao je gospodin Nasir“Ja samzahvalan. On je stvorio zamah za mene kako bih se promijenio na bolje.

Preveo: Edin Draganović

(Nasevijesti.com)