ZANIMLJIVA PRIČA: HADŽ POSLIJE SMRTI

Zanimljivu i poučnu prenosi nam uvaženi hafiz Kur’ana časnog, Almir Kapić koji je bio svjedok zanimljivog događaja:
“Večeras sam prisustvovao izvlačenju odlaznika za hadž u sklopu fondacije za hadž u Zavidovićima, izvučen je brat koji je preselio prošle godine, ušao je u ovaj projekat a zatim se vratio Allahu. Allah je ove godine upravo njega pozvao da obavi petu islamsku dužnost, subhanellah. Mnogi ljudi su već zaboravili za njega a Allah je zapisao da baš on ide (bedel) i nije ga zaboravio.”

Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!

Hafiz Almir Kapić

Obrada:www.novihorizonti.NET