Zamalo incident u Sarajevu: Borac iz Krajine otjeran nakon što je upozorio na manipulaciju sa blokadom saobraćaja (VIDEO

Zanimljiva situacija zabilježena je kamerom tokom jučerašnjih protesta. Naime, jedan od demobilisanih boraca iz Krajine pokušao je da saborcima ukaže na to da nisu došli blokirati Vogošćansku petlju nego na protest pred Parlament FBIH.

Ovaj snimak ide u prilog tvrdnjama FMUP-a da su blokade najvećih urbanih centara u dobro ispalnirane.

Borac koji je pokušao da upozori svoje saborce otjeran je, a kolovođe su kolonu usmjerili prema Vogošćanskoj petlji.