ZABRANJENO JE PROKLINJATI BOLEST

Danas, u vremenu, u kojem čovjek najmanje vodi računa o sebi, a ponajviše o drugom, u situacijama kada ne može pravilno odgovoriti na izazove vremena ( stres, briga), najviše u biološkom smislu strada upravo njegovo tijelo. Prirodno je da ne volimo sve ono što nam smeta i pričinjava određene poteškoće.

Bolest kao napad na čovjekov imunitet je iscrpljujuća, brzo nam dosadi pa otuda često reagiramo na nedoličan način. Vjernik uvijek zna da ono što ga zadesi jeste ili da ga očisti grijeha, da ga iskuša, ili da ga priprema na nešto još teže.

Poslanik Muhammed a.s. je upozoravao ashabe da ne proklinju bolest i da o njoj ne govore sa mržnjom i prezirom. U Džabirovoj r.a. predaji se to najbolje očituje. Naime, Allahov poslanik a.s. je ušao kod Ummu-s-Saib, koja je drhtala od povišene temperature, pa je upitao; šta ti je? Ona je odgovorila: Groznica, Allah joj berićeta ne dao!. Vjerovjesnik a.s. je tada rekao: Ne proklinji groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe, kao što kovački mijeh otklanja trosku od željeza!.