Vrlo je jednostavno ženi da zadovolji muškarca, i da mu se prepusti. Svaki muškarac treba da zna ove propise naspram svoje supruge

Mnogo je teže muškarcu da zadovolji ženu ako nije raspoložen i to je važan aspekt muške odgovornosti koji valja naglasiti svakom muslimanu muškarcu kako bi ga imao na umu. Muslimanski pravnici su vjerovali da intimni dijelovi žene trebaju ‘zaštitu’ (tahsin). Pod tim su podrazumijevali da je za muža muslimana važno da zadovolji seksualne potrebe svoje supruge kako ona ne bi došla u iskušenje da počini zinaluk iz frustracije ili očaja.

Supruga muslimanka nije samo hrpa mesa bez emocija ili osjećanja, koja je tu samo da zadovolji prirodne nagone muškarca. Naprotiv, njeno tijelo udomljuje dušu koja kod Allaha, svt, nije ništa manje vrijedna od duše njenoga muža. Njeno srce je vrlo nježno i osjetljivo i grubi i surovi postupci ranjavaju njena osjećanja i odgone ljubav iz njega. Suprug bi bio i nerazborit i nemoralan ako bi činio bilo šta što je neprihvatljivo za njen prirodni temperament, a muškarac koji sebično traži zadovoljavanje svojih nagona ne obraćajući pažnju na nagone svoje supruge je sebični prostak.

Muž ne bi smio samo dokopati se žene, ispustiti sjeme i završiti posao sa produženjem vrste. Šteta u ovom slučaju ponekad može biti nepopravljiva jer je žena, kao i njiva, vrlo osjetljiva. Ona ima osjećanja, emocije i snažne strasti koje trebaju puno zadovoljenje i pažnju na odgovarajući i ispravan način. (Afzalur Rahman, 286) Ako se ovo ne uzme u obzir; ako supruga nije kako valja pripremljena za vođenje ljubavi, ili je nezadovoljena nakon završetka, postoji mogućnost za pojavu brojnih psiholoških i fizioloških komplikacija koje mogu dovesti do frigidnosti i drugih nenormalnosti.

‘Poljupci i riječi’ ne uključuju samo predigru kada intimnost već počne. Da bi prava atmosfera bila stvorena, sitni signali treba da počnu mnogo ranije kako bi supruga imala predstavu za ono što će uslijediti, da to sa zadovoljstvom iščekuje i da ima dovoljno vremena da se očisti, pripremi i učini atraktivnom. Što se same intimnosti tiče, svi muškarci znaju da ne mogu postići seksualno zadovoljenje ako nisu uzbuđeni. Oni također treba da znaju da je, ustvari, bolno i štetno za ženske organe kada se koriste za seks bez valjane pripreme.

Jednostavnim biološkim rječnikom, intimni ženski dijelovi trebaju neku vrstu prirodnog podmazivanja prije nego se desi seksualni čin. Za tu svrhu Allah je stvorio posebne žlijezde, modernim doktorima poznate kao Bartholinijeve žlijezde, koje luče potrebna ‘ulja’. Još uvijek je moguće pročitati staromodne savjete muževima da poželjna supruga treba biti ‘suha’, što je nevjerovatno neznanje i što čini da uistinu žalite zbog sirotih supruga takvih nerazumnih muškaraca. Kao što nikome ne pada na pamet da pokušava pokrenuti mašinu bez upotrebe odgovarajućih ulja za podmazivanje, isto je, po stvaralačkoj volji Božijoj, sa dijelovima ženskog tijela namijenjenim za seksualnu intimnost.

Suprug treba znati kako da stimulira lučenje tih ‘ulja’ kod svoje žene, ili, u najmanju ruku, omogućiti joj da koristi neka od vještačkih ‘ulja’. Nepoznavanje ovih stvari ili nebriga za njih je često razlog mnogih bračnih problema. Kao što imam El-Gazali kaže: “Seks treba početi nježnim riječima i poljupcima”. A imam Ez-Zebidi dodaje: “To ne treba uključivati samo ljubljenje obraza i usana, već i milovanje grudi i bradavica, i svih dijelova tijela” (Ez-Zebidi, Ithafu ‘s-sadeti ‘l- muttekin, 5: 372).

Ovo su dakle, islamski propisi u vezi intimnosti među supružnicima. Većini muškaraca ovo nije potrebno govoriti, ali treba podsjetiti da je zapostavljanje ove islamske prakse nijekanje i nepoštivanje prirode s kojom je Allah stvorio ženu.
Akos.ba / religis

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!