VOLIŠ LI TI SVOJU MAJKU?

Govori Abdullah sa slike. Tekst preuzet sa videa ispod.

Moja majka mi znaći sve u životu. Nakon Uzvišenog i Slavljenog Allaha. Elhamdulillah.

Ne znam šta bih rekao o svojoj majci. Šta da kažem?! Bez obzira koliko pričam o njoj neću joj moći zahvaliti za sve. Kad bih vam samo jednu stvar o njoj rekao, bilo bi dovoljno. Imam želju u svome srcu, a to je da služim svojoj majci (Da joj činim dobro). Ne samo svaki put, nego za svaku svrhu i u svakoj prilici. Da je zagrlim. Elhamdulillah. Kad dođu praznici ili neke prilike… Moja majka bi više nego ja osjećala tugu i bol.

Kad bih vas sviju sad pitao. Kada ste posljedni put zagrlili svoju majku? Vi ispred mene i vi koji ovo ćitate (koji gledate video) KADA STE POSLJEDNI PUT ZAGRLILI SVOJU MAJKU? Elhamdulillah.

Moja majka koja nosi bol i tugu u svojim prsima, rekla mi je. Kad smo jednom bili u Mesdžid al – Haremu. Elhamdulillah. Rekla mi je: „Želim da jednog dana ja uđem u Harem i da me ti (sine) držiš za ruku, da mi pomogneš da učinim Tawaf. Elhamdulillah.

Kad bih vam sada rekao .. Zamislite da pet dana ne možete ići u toalet. Šta biste uradili? Odgovorite, šta? Ja bih uzeo laxative. Popijete laxative i opet ne možete ići u toalet. Šta biste uradili? Otišli bi u bolnicu. Sad ne možete deset dana ići na WC. Šta biste sad uradili?

Ja bi išao na operaciju u bolnicu. Ja već 16 godina, svakih deset dana ne mogu ići na WC. Svakih 12 dana. Kako radim to? Svakih 10 dana ja idem u bolnicu. Imam svoju majku, molim Allaha s.w.t. da joj podari zdravlje. Amin. Ona svojim rukama čisti ono što se nalazi u mojim crijevima. Ona to čisti svojim rukama. Ko bi to učinio za vas, osim vaše majke?

A važnija vam je vaša žena od vaše majke. Elhamdulillah. Ili Vam je važniji vaš sin od vaše majke.  Važniji vam je vaš prijatelj od vaše majke. Elhamdulillah.

Zašto su nam se srca skamenila?

O Allahu smiluj nam se, jer ti si Najmilostiviji.

Jedna me žena zovnula dok sam držao predavanje. Rekla je želim razgovarati sa Abdullahom. Moj prijatelj Khalid se javio na telefon. Rekao je: „Abdullah je trenutno zauzet.“  Ona mu je rekla: „Tako ti Allaha molim te da mu kažeš..sine moj reci mu – Abdullah želi da stalno grli svoju majku i oca … A ja imam sinove koji mene neće da zagrle … Još su zdravi, nisu bolesni. Niko od njih ne dolazi u posjetu da me zagrle. Njihova srca su se skamenila. Srca ljudi su se skamenila.

Pazite da na vaše dužnosti prema Allahu s.w.t. (bojte se Allaha). Poslanik s.a.w.s. je rekao: Džennet svakom čovjeku leži ispod majčinih nogu.“

I vi se  bestidno ponašate prema majci i ocu!  A lijepo se ponašate prema svome prijatelju, kolegi. Elhamdulillah.

Jedan pjesnik je rekao: Jednog dana neki čovjek je izazvao neukog dječaka. Sa novcem da ga zaštiti od zla. Rekao je dječaku da mu donese srce svoje majke. Pazite na vaše dužnosti prema Allahu s.w.t. (Bojte se Allaha). I ja ću ti dati novac i bisere. Dječak je otišao i rasporio majci prsa sa bodežom. I izvadio je srce i otišao nazad do onog čovjeka. Ali pošto je previše žurio, spotaknuo se i pao. I to iščupano srce mu je ispalo iz ruku o otkotrljalo se dok je pao. I to majčino srce, koje je bilo prekriveno prašinom, mu se obratilo. Sine! Moj voljeni sine! Jesi li se ozlijedio?! I odjednom, iako je glas bio tako samilostan, kao da je se sav bijes i užas nebesa sručio na dječaka. I on uzvuče nož da ubode sebe u srce. Ovo je primjer onima koji se ne obaziru na primjere. Majčino srce ga zovnu i reče mu: „Stani, ne radi to.“ Ne ubijaj moje srce dva puta, na istom mjestu. Elhamdulillah.

Ko god ima loše odnose sa svojom majkom ili ocem, od sada sam ja dokaz protiv njega ili za njega pred Allahom. Od sada on treba da se počne kajati Allahu s.w.t. Ako treba odmah poslije ovog (čitanja), neka prestane gledat mene na videu i neka ode kod svoje majke, zagrlili je i poljubi joj ruke i noge. I neka se pokaje Allahu.

Allahu oprosti nam!

Video: