VEOMA VAŽNA UPOZORENJE ZA SVE BOSANCE I HERCEGOVCE KOJI USKORO IZ DIJASPORE DOLAZE U BIH…

Ukoliko uskoro planirate posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a inače ne živite u našoj zemlji i nemate bh.
dokumenta, onda bi vas ovo saopćenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine moralo zanimati.
Ukoliko imate dokumenta BiH, onda nemate razloga za brigu jer se ove upute na vas ne odnose.
Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti svoje boravište i promjenu adrese
stanovanja u roku od 48 sati od dana prijema dozvole boravka ili od dana dolaska u mjesto boravka ili od
dana promjene adrese stanovanja, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Kako piše u pojašnjenju, stranac kojem je odobren stalni boravak dužan je prijaviti svoje prebivalište i
promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju
stalnog boravka odnosno od dana dolaska u mjesto prebivališta, odnosno od dana promjene adrese
stanovanja.
Pravna i fzička lica koja pružaju usluge smještaja (hoteli, hosteli i sl.) dužna su prijaviti boravište stranca
najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja.
Dužnost datitačne podatke
Ako stranac ne koristi usluge smještaja pravnih i fzičkih lica (hoteli, hosteli i sl.) dužan je prijaviti svoj
boravak u BiH u roku od 48 sati od ulaska u BiH ako će u BiH boraviti duže od tri dana.
Ako stranac boravi u posjeti kod fzičkog lica, to lice ga je dužno prijaviti u roku od 48 sati od ulaska u BiH
ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana. Prijave i odjave se podnose nadležnim terenskim centrima
Službe za poslove sa strancima ili policiji.
Stranac je uz prijavu dužan dati tačne i istinite podatke i dati na uvid putnu ispravu sa kojom je ušao u BiH i
dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH, priopćeno je.
bhdijaspora.net