UZMI POUKU: TAKMIČILI SE SUNCE I VJETAR KO ĆE SKINUTI KAPU ČOVJEKU SA GLAVE

Počne vjetar da puše, ali što je jače puhao, čovjek je čvršće pridržavao šešir na glavi.

Vjetar nije uspijevao i u jednom trenutku odustane.

Sunce potom poče da grije. Kako su sunčeve zrake bile intenzivnije, čovjeku je postajalo sve toplije. Kada je osjetio da mu je prevruće, čovjek skinu kapu sa glave.

Mudrošću, postepenošću i blagošću postižu se često ciljevi za koje smo u trenutku bili ubijeđeni da nam je za njih potrebna sila.

Važno je samo da se konstantno pitamo: “Kako?”

akos.ba