Uslovi korištenja

Na osnovu Opće uredbe Evropske unije o zaštiti podataka („GDPR“) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća EU o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, koja mijenja trenutna pravila vezana za zaštitu podataka, islamuvremenu.com mijenja opće uvjete korištenja u skladu s navedenom uredbom.

Korištenjem bilo kojeg dijela domene islamuvremenu.com prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene islamuvremenu.com. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene islamuvremenu.com, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene islamuvremenu.com, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika

islamuvremenu.com posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni islamuvremenu.com. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domeneislamuvremenu.com. islamuvremenu.com sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene islamuvremenu.com.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice islamuvremenu.com korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

islamuvremenu.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene islamuvremenu.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene islamuvremenu.com, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene islamuvremenu.com.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene islamuvremenu.com ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. islamuvremenu.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene islamuvremenu.com.

Veze

islamuvremenu.com sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljene su u dobroj namjeri. islamuvremenu.com ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene islamuvremenu.com, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska i druga prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni islamuvremenu.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu islamuvremenu.com krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu islamuvremenu.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portali slamuvremenu.com nema obavezu postupiti po istim.

Politika privatnosti

islamuvremenu.com u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. islamuvremenu.com se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene islamuvremenu.com te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. islamuvremenu.com može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene islamuvremenu.com, ili podatke unesene u postupku registracije. islamuvremenu.com obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. islamuvremenu.com se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, islamuvremenu.com može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal islamuvremenu.com nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

GDPR

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na moj zahtjev:

  • dostaviti potvrdu o tome da li se Osobni podaci obrađuju ili ne;
  •  dati obavijest u razumljivom obliku o Osobnim podacima čija je obrada u toku te o izvoru tih podataka;
  •  omogućiti uvid u evidenciju zbirke Osobnih podataka te uvid u Osobne podatke i njihovo prepisivanje;
  •  dopuniti, izmijeniti ili brisati Osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  •  dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na mene odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka;

Zahtjev se može podnijeti u bilo koje doba putem slijedeće adrese elektroničke pošte: islamuvremenu.com , a Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, o svom trošku, udovoljiti zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ovime potvrđujem i izjavljujem da sam upoznat/a sa svojim pravom da u cijelosti ili djelomično povučem dozvolu.

U slučaju povlačenja dozvole u cijelosti, Voditelj zbirke osobnih podataka prestat će s daljnjom obradom Osobnih podataka te ih izbrisati iz zbirke osobnih podataka. U slučaju djelomičnog povlačenja dozvole, dozvola se može povući bilo u odnosu na davanje Osobnih podataka bilo kojem ili svim Ovlaštenim primateljima, bilo u odnosu na iznošenje Osobnih podataka u bilo koju ili sve države, osim države mog prebivališta, podnošenjem zahtjeva. Posljedica uskraćivanja davanja Osobnih podataka bit će nemogućnost sudjelovanja u bilo kojim marketinškim i drugim promidžbenim aktivnostima, odnosno nemogućnost ostvarivanja koristi u vezi sa takvim aktivnostima.

ŠTO SU KOLAČIĆI (COOKIES) I KOJA IM JE FUNKCIJA?

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računar korisnika sprema web-stranica koju korisnik posjeti.

Internet-preglednik ima mogućnost korištenja kolačića i ako je u njegovim postavkama uključeno njihovo korištenje, server će snimiti kolačić na korisnički računar i koristit će ga pri sljedećem otvaranju iste stranice.

Kolačići omogućavaju web-stranici da sazna korisnikove željene postavke, brzo i efikasno kretanje po stranicama zahvaljujući memoriranju korisničkih odabira, opcija i omiljenih postavki.

Web-stranica može se posjetiti i ako su kolačići onemogućeni, no određene mogućnosti će biti onemogućene.

KOJE PODATKE SPREMAJU KOLAČIĆI?

Kolačići obično spremaju podatke poput preferiranog jezika stranice te adrese pa tako, pri svakom sljedećem otvaranju stranice, internet-preglednik šalje kolačiće koji pripadaju toj stranici i omogućava joj da prikaže informacije prilagođene korisničkim potrebama.

Kolačići mogu spremiti i lične informacije (npr. korisničko ime ili e-mail), ali one mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući.

Kolačići ne mogu pristupiti informacijama koje im nisu date, a to uključuje i sadržaj korisničkog računara (poput datoteka, slika, dokumenata i sl). Svrha kolačića je dobronamjerna; nisu štetni i ne mogu nositi viruse, a usmjereni su na bolje iskustvo surfanja.

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive, no svejedno se mogu promijeniti postavke korisničkog preglednika na način da korisnici sami biraju hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišu spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju preglednika i dr.

Postavke kolačića uređuju se u web-pregledniku, a njihovim onemogućavanjem neće se moći koristiti neke od funkcionalnosti web-stranica.

KAKVI KOLAČIĆI POSTOJE?

Razlikujemo privremene i stalne kolačiće. Privremeni se uklanjaju s korisničkog računara nakon zatvaranja preglednika, a stalni ostaju pospremljeni na računaru nakon zatvaranja preglednika.

Također, razlikujemo kolačiće prve i treće strane. Kolačići prve strane obuhvataju već opisane (privremene i stalne), dok kolačići treće strane potječu od drugih partnerskih web-mjesta koja gledate, a nalaze se na web-stranici koju korisnik posjećuje. Pomoću njih web-stranice mogu pratiti korisničko korištenje interneta u marketinške svrhe.

Komentari na portalu

islamuvremenu.com se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost islamuvremenu.com portala. Kao korisnik, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal islamuvremenu.com zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni islamuvremenu.com.