UMRO IM SIN A ONA UMJESTO DA MU KAŽE SERVIRA VEČERU I…

Od Enesa se prenosi: “Ehu Talhin i Ummu Sulejmin sin je umro, pa je ona rekla ukućanima: ‘Nemojte to govoriti Ehu Talhi, dok mu to ja ne kažem!’ Kada je došao, ona mu je servirala večeru, pa je on jeo i pio. Zatim mu se sredila najbolje što je mogla, pa je on s njom,e imao spolni odnos. Kad je osjetila da mu je bilo dosta, upitala ga je: ‘Ehu Talha, šta misliš, ako neki ljudi nešto posude stanovnicima neke kuće, pa poslije od njih zatraže posu­ đenu stvar, imaju li oni pravo da im je ne vrate?’ ‘Ne’, odgovori on, a ona mu reče: ‘Onda strpljivo podnesi gubitak svoga sina.’ On se naljuti i reče joj: ‘Pustila si me da postanem džunup, pa me onda obavještavaš da mi je sin umro!’ Potom je otišao do Vjerovjesnika, s.a.v.s., i obavijestio ga o onome što se dogodilo. A Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Neka Allah blagoslovi vašu noć!’ Ona je tada zatrudnjela. Jednom prilikom Poslanik, s.a.v.s., bio je u pohodu, a s njim su bili Ehu Talha i Ummu Sulejm. Kada bi došao do Medine s puta, Poslanik ne bi ulazio noću. Kad su se približili Medini, nju su obuzeli porođajni bolovi, pa se Ehu Talha zadrža s njom, a Poslanik, s.a.v.s., krenu. Tada Ehu Talha re­ če: ‘Moj Gospodaru! Zaista ti znaš da ja volim da krenem s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kada on kreće i da se vratim kad se on vraća, ali sam sada spriječen ovim što vidiš!’ Međutim, Ummu Sulejm nakon toga reče: ‘Ehu Talha, ne osjećam više ono što sam osjećala!’ Tako smo zajedno krenuli, pa su nju porođajni bolovi snašli kada su stigli (u Medinu), i ona je rodila sina. Tom prilikom ona je rekla: ‘Enese, neka ga niko ne zadoji dok ga ujutro ne odneseš Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.!’ Kad je svanulo, uzeo sam ga i ga odnio Vjerovjesniku, s.a.v.s. Našao sam ga, a u ruci je držao željezo za žigosanje deva. Pošto me ugledao, rekao je: ‘Da se nije Ummu Sulejm porodila?’ Rekao sam: ‘Jeste’, te je on ostavio željezo, a ja sam prišao i stavio mu dijete u krilo. On je zatražio jednu medinsku hurmu, te ju je žvakao u ustima dok nije smekšala, a zatim je stavio u usta djeteta, a ono se oblizivalo. Poslanik, s.a.v.s., tada je rekao: ‘Pogledajte kako ensarije vole hurme!’Pomilovao ga je po licu i nadio mu ime Abdullah.” U drugoj verziji se navodi da je Ibn Ujejne prenio da je jedan ensarija rekao: “Poslije sam vidio da njih dvoje imaju devetero djece i svi su bili hafizi Kur’ana.” (Bilježe: Buhari, E bu Davud i Muslim.)

WWW.NOVIHORIZONTI.BA