UMRLI PREŽIVLJAVA PATNJE USLJED PLAKANJA ŽIVOG

Od Amre bin t Abdurrahman, r.a., se prenosi da je čula Aišu, r.a., kad su joj spomenuli riječi Abdullaha ibn Omera da – umrli preživljava patnje usljed plakanja živog (za njim) – kako kaže:- Nek Allah oprosti Ebu Abdurrahmanu! On sigurno ne laže, nego je ili zaboravio ili pogJfešno razumio! Jer Poslanik, a.s.,je prošao pokraj jedne jevrejke nad kojom se plakalo i tom prilikom rekao: “Oni plaču (nariču) nad njom, a ona kuša patnju u svome kaburu!”

Muslimova zbirka hadisa – str. 213