UKOLIKO NEKO POKUCA DOK KLANJAMO, HOĆEMO LI SE NAKAŠLJAVATI ILI UČITI GLASNIJE?

Pitanje:

Ukoliko se desi da nam neko pokuca na vrata dok smo u namazu, da li je
ispravnije nakašljati se i tako mu dati znak da smo u namazu ili malo glasnije
učiti da nas čuje?
Odgovor:
Smatram da je ispravnije učiti glasnije, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Dr. Šukri Ramić