UČITE OVAJ ZIKR U DESET NAJBOLJIH DANA U GODINI, ZBOG KOJEG ALLAH OPRAŠTA GRIJEHE

Prenosi se od Abdullaha b. Amra b. Asa, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koji god čovjek na Zemlji izgovori: ‘La ilahe illallah, Allahu ekber, subhnallah, elhamdulillah, ve la havle ve la kuvvete illa billah’ – bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene (samo mali grijesi).” (Ahmed, Musned, br. 158; Tirmizi, Sunen, br. 347; Hakim, El-Mustedrek, 1/503; ovaj hadis hasenom smatraju Tirmizi i šejh Albani, dok ga sahihom smatraju Hakim i Zehebi)