U SURI EL- BEKARE IMA NAJUZVIŠENIJI AJET, A ON GLASI…

U suri El- Bekare ima najuzvišeniji ajet, a on glasi…

Rekao je Muhammed s.a.v.s. : ” U suri El- Bekare ima
najuzvišeniji ajet,ako se prouči u jednoj kući a bude
prisutan šejtan,odmah će izaći iz te kuće. A to je ajetul-
kursijja. ” ( Hakim i El- Bejheki od Ebu Hurejre r.a) –
Allah je — nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne
obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na
nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim
zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta
je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što
On zna — drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć
Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi
održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni !
(Kur’an sura El-Bekara 255 )

Fb stranica: Ajeti iz Kur’ana