U KOJOJ DRŽAVI NA SVIJETU JE ISLAM PRAKTIČNO NAJZASTUPLJENIJI KAO VJERA

Odmah ćeš pomisliti da se Islam najviše praktikuje u državama Zaljeva općenito, a Saudiji posebno. Ali sačekaj, ne žuri kao što sam ja požurio. Pročitaj ono što slijedi pa ćeš otkriti stvarnu racionalnu istinu, koja je mene iznenadila kao što će tebe iznenaditi.

Rezultat je iznenađujući ali je racionalan

Univerzitet Džordž Vašington je uradio studiju:
KOJA DRŽAVA NA SVIJETU PRAKTIČNO NAJVIŠE PRIMJENJUJE ISLAM,
i kada su završili studiju došli su do sljedećeg:

-1. Novi Zeland
-2. Luxembourg
-3. Irska
-Japan, takodjer, pripada redu država koje najviše praktično primjenjuju Islam.
-Kuvajt je na 48. mjestu u svijetu a prvi medju arapskim državama.
-Malezija je na 38. mjestu u svijetu a prva medju muslimanskim državama.
-Bahrejn je na 64. mjestu u svijetu, treći medju muslimanskim državama a drugi medju arapskim državama
-Arapski emirati su na 66. mjesto u svijetu a treći medju arapskim državama
-Saudija je na 131. mjestu u svijetu
-Egipat je na 153. mjestu u svijetu
-Iran je na 163. mjestu u svijetu…

Istraživanje je bazirano na vjerskim načelima koja se odnose na vrednovanje čovjeka, odnos i ophodjenje prema čovjeku,
a što se tiče ibadeta, to je odnos čovjeka sa Allahom i to može samo Allah da vrednjuje.

Studija je uradjena po uzoru na hadis Poslanika, salallahu alejhi ve sellem :”Poslan sam da usavršim plemenite ćudi”

Primjera radi, Japan zauzima visoko mjesto na lestvici država koje praktično primjenjuju Islam iz sljedećih razloga:

1. U Japanu se prvog do šestog razreda osnovne škole izučava predmet po imenu “Put u etiku” u kojem učenici uče etiku i ophodjenje prema drugim ljudima

2. U Japanu nema ponavljanja razreda od prve godine osnovne škole do treće godine srednje škole, jer cilj školovanja je odgoj u usadjivanje etičkih standarda, izgradjivanje ličnosti i razumijevanje društvenih potreba a nije samo učenje i sticanje diploma

3. Japanci, i pored činjenice da žive u jednoj od najimučnijih država na svijetu, nemaju sluškinje već otac i majka brinu o kući i djeci

Muslimanske države ne praktikuju Islam u ophodjenju prema ljudima, u etici, u opšte korisnim projektima po društvo i zajednicu, zato ovako nisko kotiraju na lestvici država koje najviše u svakodnevnom životu prakticiraju Islam.

Kada ćemo naučiti da Islam nije samo brada, tespih, mahrama, imama, učenje napamet bez prakticiranja naučenog, razlikovanje po staležu, da Islam nije fanatizam, nacionalizam, rasizam, već da Islam ne pravi razliku izmedju crnca i bijelca, izmedju imućnog i siromašnog, izmedju arapa i nearapa… osim po bogobojaznosti.
Islam je dobročinstvo, praštanje, pomaganje, bogobojaznost, skrušenost, skromnost, samilost, znanje i prakticiranje istog, trud, pozitivnost, optimizam…

Kada ovo budemo naučili, promijenićemo se, promijeniće se i naš položaj, prvo kod muslimana a potom i kod nemuslimana.

Izvor:
Global economy journal, 2010