TRIK DA STAKLA U AUTOMOBILU NIKAD NE MAGLE (VIDEO)

Eksperiment je podijelio na pet cjelina. Na prvu je stavio fabrički proizvedeno sredstvo za sprečavanje zamagljivanja, na drugu pjenu za brijanje, na treću ulje za bebe, na četvrtu krompir, i na petu gel za ruke.

To su sve trikovi u koje se ljudi zaklinju, ali kako je pokazao ovaj test, jedino su efikani komercijalno sredstvo i pjena za brijanje
.https://www.youtube.com/watch?v=8Vj9avZxuwI

livemaker.info