TRI DJELA NEĆE BITI VAGANA NA SUDNJEM DANU RADI SVOJE VELIČINE

Tri djela neće biti vagana na Sudnjem danu radi svoje veličine:
– Opraštanje ljudima. Kaze Allah, subhanehu:”فمن عفا وأصلح فأجره على الله” (A onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi) Eš-Šura 40.
Nije određena i ograničena nagrada zbog veličine ovog djela. Zato opraštajte i prelazite preko grešaka nadajući se nagradi koja nije ograničena
– Strpljenje. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala:” إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب” (Samo oni koji su strpljivi biće bez računa nagrađeni) Zumer 10.
– Post. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Kaže Allah, azze ve dzell:”Svako djelo sina Ademovog je njemu osim posta, Ja za njega nagrađujem” (Buharija i Muslim). Nije određena nagrada za njega.
Biće pozvano na Sudnjem danu: gdje su oni kojima je nagrada kod Allaha?
Pa će pristupiti strpljivi i postači i oni koji su opraštali ljudima.
Molim Allaha da nas i naše najbliže i najmilije učini od njih.

Dr. Hajrudin Hodžić