Trenutni sistem naplate RTV takse uz račun za struju nije zakonit

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH razmatrala je žalbu potrošača koja se odnosi na novi model naplate RTV takse putem računa za električnu energiju, te njegove pravne osnovanosti i usklađenosti sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH i drugim propisima.S obzirom na žalbe građana Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH otvorila je postupak i zatražila od Elektroprivrede BiH i Javnog RTV servisa, kao i od Odbora sistema javnih servisa izjašnjenje na navode žaljitelja.

 

 

Ombudsmeni u preporuci upozoravaju da je Zakon o zaštiti potrošača u BiH jasno definisao da se računi za pružene usluge (isporuka energije, plina, grijanja) zatim telekomunikacijske, komunalne i druge usluge (RTV takse i slično) potrošaču moraju dostaviti odvojeno za svaku uslugu.

“Iz navedenih zakonskih odredbi jasno proizilazi pravo potrošača da mu isporučitelj usluge u konkretnom slučaju, elektroprivredno preduzeće, dostavi poseban (odvojen) račun za isporučenu električnu energiju, sa jasnim pregledom svih stavki koje se odnose na potrošnju za određeni obračunski period”, piše u preporuci.

Ombudsmeni navode da je usluga isporuke električne energije u režimu ugovorenog odnosa to jeste da je potrošač sa elektroprivrednim preduzećima zaključio ugovor o snabdijevanju električnom energijom i shodno tome ima obavezu platiti račun za utrošenu električnu energiju.

“Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, navode žalbi i stavove Elektroprivrede BiH i drugih, vidljivo je da potrošaču nije osigurano pravo na ispostavu odvojenog računa za utrošenu električnu energiju. Način regulisanja naplate RTV takse uz račun za električnu energiju, nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH kao i drugom potrošačkom legislativom što ima za posljedicu kršenje osnovnih potrošačkih prava garantovanih tim zakonom. Kako se novi model naplate RTV takse odnosi samo na dio područja FBiH, isti ne predstavlja jedinstveno rješenje naplate RTV takse, te je kao takav neprovodiv u praksi”, navode ombudsmeni.

 

 

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH je zbog svega navedenog donijela Posebni izvještaj u vezi novog modela naplate RTV takse kojim su date preporuke Elektroprivredi BiH.

Ovom preduzeću preporučeno je da korisnicima električne energije ispostavi račune odvojeno od bilo kojih usluga i taksi, da račun za električnu energiju isporuči sa jasnim pregledom stavki koje se odnose na potrošnju električne energije i da račun uskladi sa članom 65. Općih uslova za isporuku električne energije i obavezi potrošača da je dužan platiti račun za utrošenu električnu energiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.