TOLIKO IMAŠ DUŠMANA, NEPRIJATELJA. …

KOJA JE MOJA KORIST OD TVOG USPJEHA?

Toliko imaš dušmana, neprijatelja. Toliko je hijena koji bi ti zemlju rastrgli, parče po parče, a ti i dalje gaziš i stojiš uspravno.
Zapad razumijem, razumijem i Istok, pod čizmom su kolonijalnih sila.
No, ne mogu da razumijem neke Bošnjake koji se raduju i budno iščekujući tvoj pad, poraz. Ne mogu da shvatim kako iste nije od Allaha sramota, ti koji nisi ostavio zemlju kojoj nisi pomogao, navijao, branio na ovaj ili onaj način.

KOJA JE MOJA KORIST OD TVOG USPJEHA?

E pa, tvoja borba i želja za oslobođenjem Palestine, onda kada su sve zemlje utihnule. Tvoja borba za oslobođenjem Sirije, pa si u svoju zemlju primio nekoliko miliona Sirijaca onda kada kritičari nisu niti jedan obrok obezbijedili za njih. U Afričkim zemljama gdje djeca i stari još uvijek uče Kur’an sa drvenih ploča, tvoja zemlja je obezbijedila mushafe, da mogu u normalnim uslovima učiti Allahovu riječ i još milion humanitarnih aktivnosti.
Tvoja želja za ujedinjenjem ummeta protiv batila/laži, napori za vraćanjem ponosa Muslimanima.

– Meni je to dovoljno.

Zukorlic Omer