TEVBA MLADIĆA PRED OMEROM R.A.

Mladić je išao putem noseći u ruci bocu vina. Odjednom je na putu ugledao h. Omera. Od straha se gotovo izgubio i samo je zamislio: “Bože dragi ako mi sad pomogneš, neću više nikada.”
Kao da je osjećao da će ga Omer upitati šta mu je u ruci, iako je on odmah bocu pod pazuh sakrio. Taman nije sve misli ni sabrao, Omer r.a. ga upita: “Mladiću, šta ti je to u ruci?”
Da li da slaže ili istinu kaže!? Reče mladić: “Sirće, o vladaru pravovjernih.”
Omer mu odgovori: “De da vidim?”
Subhan’Allah! Čudo se dogodilo. Vino se pretvorilo u sirće

Šta radi iskrena tevba! Što bi rekli ašici: “U ljubavi i gorko postane slatko.”