Sviđa mi se jedan dečko koji nije musliman i je li veći grijeh učiniti blud sa muslimanom ili nemuslimanom?

PITANJE:

Es Selamu alejkum

Imam jedno pitanje. Svđa mi se jedan decko koji nije musliman. Ja sa njim nemam ništa, niti se čujemo. E sad

mene interesuje da li devojka izlazi iz vjere udajom za nemuslimana ili se to samo smatra velikim grijehom.

Čula sam od velikog broja učenjaka da ako se muslimanka uda za nemuslimana ona ne izlazi iz vjere već samo

ima veliki grijeh, i ako je ona sama svjesna i prizaje da joj je grijeh, ali ako ne priznaje da je grijeh tek tad izlazi

iz vjere. I da li je veći grijeh učiniti blud sa nemuslimanom ili sa muslimanom, znam da je blud grijeh svakako

ali da li je je veći grijeh ako je to sa nemuslimanom? Allah da vas nagradi.

ODGOVOR:

Ve alejkumu selam.

Sigurno se ne može muslimanu i muslimanki, koji vjeruju u Uzvišenog Allah i Sudnji dan, svidjeti osoba koja ne

vjeruje u Uzvišenog Allaha, Sudnji dan, Njegove Knjige i Vjerovjesnike, koji ne pada Allahu na sedždu, niti

smatra zabranjenim ono što je zabranio Allah i Njegov poslanik, sallallahu alejjhi ve selem, niti smatra

dozvoljenim ono što su dozvolili Allah i Njegov poslanik sallallahu alejjhi ve selem,: ’ Ne treba da ljudi koji u

Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar

im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.( Mudžadele) i : “Neka vjernici ne uzimaju za

prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Allah neće štititi… ( Ali Imran 28 ). Kako se može

muslimanki svidjeti osoba koja ne poštiva njene najuzvišenije imanske vrijednosti? Čak više on ih ne priznaje.

Musliman u svome životu ne ostavlja samo činjenje širka ili nevjerstva iako je to najopasnije i najpogubnije po

njegov iman, već ostavlja i velike i male grijehe ( ako se može reći da ima mali grijeha) , jer prokleti šejtan

zavodi osobu stopu po stopu sve dok ga ne izvede iz islama i uvede u džehenemsku vatru. Rekao je Uzvišeni

Allah u prevedenom značenju ajeta:”O vjernici, ne slijedite šejtanove stopame! Onoga ko bude išao šejtanovim

stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi.” ( Nur 21 ) i :” I kada bude sve riješeno, šejtan će reći:

“Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama

imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama

pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.” Nevjernike,

sigurno, čeka bolna patnja.”( Ibrahim 22). Iz vašeg pitanja se mogu uvidjeti šejtanske stope sviđanje, brak,

blud…

Naš voljen Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, je nazivao velike grijehe mubikat tj. oni koji uništavaju njegovog

počinioca. Pa zar poslije toga musliman može da pravi razliku između grijeha?

Inače udaja muslimanke za nemuslimana- nevjernika nije dozvoljena po konsezusu islamski učenjaka i to je od

velikih grijeha stim da ne izvodi iz vjere osim u slučaju da se smatra dozvoljenim. Blud je velikih grijeh i

musliman ne smije da mu se približava a ne da ga počini: ” I ne približavaj te se bludu, jer to je razvrat, kako je

to ružan put! ( Isra 32).Stim da grijeh bluda postaje veći i opasniji u pojedinim slučajevima kao što je blud sa

rodbinom, suprugom komšije, suprugom mudžahida na Allahovom putu ( koji je odsutan od porodice) u vrijeme

ramazana, u svetoj Mekki, Allah joj povećao svetost. I postoji mogućnost da je blud sa nevjernikom veći od

bluda sa muslimanom iako je blud uopšteno zabranjen i opasan.

Moj savjet vama je da se udaljite od te osobe, da ne gajite prema njemu simpatije, da ne slijedite šejtanske

stope i da potražite muslimana koji ispunjava kriterije za stupanje u brak sa njim.

Allah najbolje zna

Mr. Osman Smajlović

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!