SVI BOSANCI I HERCEOVCI SVIJETA OVO TREBAJU PODIJELITI NA FACEBOOKU: OVO JE DOKAZ DA JE BIH JAKA DRŽAVA I DA JE NIKAD NIKO NEĆE UNIŠTITI…

SVI BOSANCI SVIJETA OVO TREBAJU PODIJELITI NA FACEBOOKU: OVO JE DOKAZ DA JE BIH JAKA DRŽAVA I DA JE NIKAD NIKO NEĆE UNIŠTITI…

Republika Bosna i Hercegovina inače, u UN je primljena poslije proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja zemlje u aprilu 1992. godine. Tog dana, 6. aprila, koji se inače, proslavlja i kao Dan Grada Sarajeva, BiH su priznale države tadašnje Evropske ekonomske zajednice (EEZ), današnje EU, a dan kasnije i SAD…

To je učinjeno nakon donošenja Rezolucije 755 – prijem BiH u UN, od 20. maja 1992. godine.

Za vrijeme svog 23 godišnjeg članstva u UN-u Bosna i Hercegovina je izabrana za nestalnu članica Vijeća sigurnosti UN-a, u periodu 2010. – 2012. godina.

Republika Bosna i Hercegovina je u UN primljena poslije proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja zemlje u aprilu 1992. godine. Tog dana, 6. aprila, koji se inače, proslavlja i kao Dan Grada Sarajeva, BiH su priznale države tadašnje Evropske ekonomske zajednice (EEZ), današnje EU, a dan kasnije i SAD.

Dan međunarodnog priznanja, 6. april uzima se kao zvaničan datum početka agresije na BiH i Sarajevo, iako su stradanja stanovništva zabilježena mjesecima ranije, kao oni u februaru i martu 1992. u tadašnjem Bosanskom Brodu, sada samo Brodu, Bijeljini, kao i Kupresu.

Izravni napad tada regularnih snaga bivše Jugoslovenske narodne armije (JNA) desio se još početkom oktobra 1991. godine od 2. do 5. paljenjem sela Ravno u tadašnjoj opštini Trebinje, sada samostalnoj općini u Federaciji BiH istoimenog naziva.

A, upravo u oktobru 1991 godine Bosna i Hercegovina izglasava suverenost.

Na osnovu toga je uslijedio i referendum za nezavisnost koji je sproveden 29. februara. i 1. marta 1992. godine, kojeg je većina srpskog stanovništva uglavnom bojkotovala.

Na referendumu, na kojem se 2.061.932. građana ili 99,44 posto (ukupno glasalo 2.073.568 građana sa pravom glasa ili 64,31 posto) izjasnilo za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine kao “suverene i nezavisne države ravnopravnih građana i naroda – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive”.