SVAKE SEDMICE UMRLIM RODITELJIMA UČIM JA SIN, HOĆE LI SEVAP DOĆI DO UMRLIH RODITELJA?

Pitanje:

Svake sedmice umrlim roditeljima učim Ja Sin, hoće li sevap doći do umrlih roditelja?

Odgovor:

Nadam se da će, inša-Allah, sevapi od učenja doći na ra
čun dobrih djela tvojih roditelja i da će
oni od toga imati koristi. Inače, šta god djeca urade od dobrih djela, roditelji od toga imaju
koristi, čak i kada im ta dobra djela ne poklone (halale). Jer, roditelji uzrok njihova postojanja na
Zemlji, a za svako dobro koje uzrokuje čovjek ima nagradu sve dok to dobro traje, pa čak kad bi
potrajalo do Kijametskog dana, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Dr. Šukri Ramić