ŠTA JE TEŽE – ROBOVATI ALLAHU ILI DUNJALUKU/STRASTIMA

Šta je teže – robovati Allahu ili dunjaluku/strastima? Dakako, ovo drugo. Argument? Onaj ko robuje Allahu ima samo jednog Gospodara, samo jednu ljubav, samo jedan strah, samo jednu nadu, samo jedan hator, samo jedan pravac, a onaj ko robuje dunjaluku (položaju, ugledu, karijeri, ženama, novcu, modi, trendovima, običajima, navikama) njegovo srce/duša je “rastrgano” između više gospodara, ljubavi, strahova, nadanja, očekivanja, hatora, pravaca, i svi oni traže svoje pravo. Vjernik ima samo jednu želju/ambiciju/obavezu – svojim djelima, vjerskim i svjetovnim, tajnim i javnim, privatnim i društvenim, steći Božije zadovoljstvo i naklonost, a rob dunjaluka ima hiljade želja, ambicija i obaveza, i svaka od njih ga “vuče” sebi, oduzima dio njegove duše a bogami i zdravlja, okupira dio njegovih misli, tako da on, iako prividno živi ugodan/raskošan dunjalučki život, zapravo živi u azabu svojih neostavrenih, nezastih i nedostižnih želja i ambicija, jer koliko god imao i koliko god ostvario on to smatra neznatnim i nedovoljnim. Ovu veliku istinu, Allah, dželle šanuhu, nam u Kur’anu pojašnjava kroz primjer dva čovjeka/roba: čovjeka/roba koji je u vlasti ortākā/vlasnika, koji se oko njega otimaju i koji su zle i surove naravi, i čovjeka/roba koji je u vlasti samo jednog čovjeka/vlasnika i pita nas: “Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna.” (Ez-Zumer, 29)

Hafiz Semir Imamović

Leave a Reply

Your email address will not be published.