SLUČAJ MUHAMMEDA A.S. SA PROSJACIMA-KOME DATI MILOSTINJU?

PRICAO NAM JE Ebul-Jeman i rekao da ga je obavijestio Su’ajb prenoseci od Zuhrija koji je kazao:
-Obavijestio me je Amir b. Sa’d b. Ebi-Vekas prenoseci od Sa’da, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, davao (milostinju) jednoj grupi ljudi dok je Sa’d tu sjedio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
izostavio je jednog covjeka od te skupine koji mi se,(rekao je Sa’d), najvise dopao, pa sam rekao:
-Allahov Poslanice, zbog cega si izostavio tog covjeka? Allaha mi, ja ga smatram vjernikom!
-Ili samo muslimanom?- rekao je (Muhammed), sallallahu alejhi ce sellem. Ja sam malo zasutio. Potom me je obvladalo ono sto sam o
njemu znao, pa sam ponivio svoju raniju izjavu i rekao: “Zbog cega si izostavio tog covjeka? Allaha mi, ja ga smatram
vjernikom! -Ili samo muslimanom?- upitao je on.Zatim me je obvladalo ono sto sam o njemu znao, pa sam opet ponovio svoju raniju
izjavu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio je svoju (izjavu), a potom rekao: “O Sa’d, ja zaista dajem nekom
covjeku, i ako mi je drugi miliji od njega. Bojeci se da ga Allah ne strmoglavi u Vatru.”

Ovaj hadis prenijeli su jos:Junus, Salih,Ma’mer i Zuhrijev bratic prenoseci ga od Zuhrija.
IZVOR: SAHIHU L BUHARI