SANJA SAMO MUŠKARCE, DA LI JE TO ANOMALIJA KOJA SPREČAVA BRAK SA ŽENAMA?

Pitanje:

Imam 20 godina, u snovima ne vidim žene, već samo muškarce. Nemam nagon prema ženama! Da li je ovo kušnja? Da li se trebam sustegnuti od braka kako ne bih povrijedio ženu s kojom ću živjeti? Neophodno je imati u vidu da znam da su ove anomalije zabranjene. Moje pitanje nije o dopuštenju navedenih anomalija, ali želim znati da li slični kao ja treba da žive neoženjeni kako ne bi povrijedili svoje supruge?

Odgovor:

Hvala Allahu!

Nema sumnje da je naklonost muškarca prema istom spolu u suprotnosti s vjerom, razumom i čovjekovom prirodom. Onaj ko bude iskušan time neophodno je da potraži djelotvoran lijek za ovaj problem. Ako je ova naklonost plod njegove želje koju slijedi, odgovarat će za to, a ako to nije njegova želja, dužnost mu je kloniti se i odagnati je od sebe.

Ovu požudu stvorio je Uzvišeni Allah kod muškaraca i učinio je legitimnim nagon prema ženama i ničemu drugom, a ko radi suprotno tome i taj nagon usmjeri prema muškarcima, on je homoseksualac s djelima koja su krajnje odvratna i apsolutno zabranjena. Ovo djelo nije bilo poznato prije naroda Luta, alejhis-selam. Oni koji ustraju na njegovom činjenju uz nevjerovanje Uzvišenog Allaha iskusit će kaznu kakvu niko nije doživio.

Bez obzira na to da li muškarac usmjerio svoju strast prema drugom muškarcu sličnom njemu, ili općenito imao nagone prema muškarcima, nedvojbeno se mora liječiti od ovih anomalija. Lut, alejhis-selam, došao je svome narodu s djelotvornim lijekom u okvirima vjerozakona, kako bi se ljudi sustegli od činjenja ovog gnusnog djela, a to je brak sa ženama. Rekao im je: ‘“O narode moj’, reče on, ‘eto mojih kćeri, one su vam čistije! Bojte se Allaha. ’” (Hud, 79)

Učenjaci Stalnog vijeća za fetve kažu: „Dio ajeta: ‘…eto mojih kćeri, one su vam čistije…’ ukazuje na usmjeravanje ovih muškaraca ka stupanju u brak sa ženama i uspostavljanje dozvoljenih spolnih odnosa s njima, bez obzira na to da li bile njegove kćeri ili ženske osobe iz njegovog naroda, koje su im bile dozvoljene, kako je on to ukazao.

Šejh Abdulaziz b. Baz, šejh Abdurezzak Afifi, šejh Abdullah b. Gadjan, šejh Abdullah Kaud.

(Preneseno iz djela „Fetava el-ledžna ed-daima“, 4/232.)

Kad je riječ o tebi, ako si u mogućnosti da se oženiš, moraš to učiniti, i glede toga nema razilaženja među islamskim učenjacima.

El-Hafiz b. Hadžer, Allah mu se smilovao, kaže: „Kurtubi kaže: ‘Onaj ko je u mogućnosti jeste osoba koja se boji nanošenja štete sebi i svojoj vjeri ako ostane u celibatu, a samo ženidbom može riješiti taj problem: nema razilaženja oko toga da mu je stupanje u brak obaveza.’“ (Preneseno iz djela „Fethul-Bari“, 9/110.)

Allah ti je pomogao da znaš kako je homoseksualnost zabranjena, u skladu s tim nisi učinio nikakav grijeh. Trebaš znati da ono što vidiš u snu nema nikakvu težinu, nisi počinio ništa zabranjeno, jer osoba dok spava, nije odgovorna za svoja djela, ali je važno da budeš bogobojazan na javi. Ebu Nuajm u djelu „Hiljetu el-evlija“, 2/273, prenosi od Ibn Sirina, Allah mu se smilovao, da je rekao: „Boj se Allaha na javi, ono što vidiš u snu neće ti nauditi.“

Također je rekao, kako se navodi u djelu „Šerhu es-sunna“, autora el-Begavija, 12/208: „Boj se Allaha na javi, nemoj se brinuti u vezi s onim što vidiš u snu.“

U bogobojaznost se ubraja i to da ne gledaš u muškarce požudnim pogledom i da se ne sustežeš od ženidbe zbog naklonosti koju imaš prema istom spolu.

Ono što vidiš u snu, dragi čitaoče, jeste šejtanov utjecaj i njegovo poigravanje tobom kako bi te uvjerio da nisi kao ostali muškarci i da nisi sposoban da budeš suprug. Zato se pripazi ove zamke i lukavstva. Poduzmi inicijativu da stupiš u brak s dobrom ženom, onom koja je lijepa kako bi se što bliže povezao s njome, koja će ti sačuvati kreposnost kako ne bi počinio neko zabranjeno djelo.

Nema potrebe da kasniš sa ženidbom, mi smo uvjereni da će to biti korisno za tebe, ako Bog da, a time će odagnati ono što vidiš u snovima.

Na kraju ti savjetujemo da često upućuješ dovu Uzvišenom Allahu moleći Ga da ti očisti srce i velike grijehe, da ti podari ljubav prema vjeri koju će ti usaditi u srce, neka ti podari odbojnost prema nevjerstvu, nemoralu i neposlušnosti i neka te usmjeri na Pravi put.

Allah najbolje zna!

islamqa