SAMO ONAJ KOME NEŠTO U GLAVI FALI, MOŽE UBICAMA I DŽELATIMA DA HALALI

SAMO ONAJ KOME NEŠTO U GLAVI FALI,
MOŽE UBICAMA I DŽELATIMA DA HALALI!

Ne treba halaliti – ne samo dželatima, nego i ovim nepravednim kadijama iz Haga i demo(n)kratama iz međunarodne zajednice.
Ovu međunarodnu zajednicu, nazvao bih MEĐUZABAVNA zajednica, jer se ona s nama zabavlja, evo, više od 20 godina!!!
Imat će se ko i s njima zabavljati!
Allah je pravedan sudija, pa će, sigurno, uskoro pravedno presuditi,
a butum dunjaluk će se tome ibretiti i čuditi!
Živi bili, pa vidjeli!

Dr. Šefik Kurdić