SAMO JE ŠEJTANU U INTERESU DA SE NE ČINI DOBRO

Samo je šejtanu u interesu da se ne čini dobro.

Kada god se nađete u situaciji da se kajete za počinjeno dobročinstvo, znajte da vam je šejtan jako blizu!

Jedna od osnovnih šejtanovih metoda jeste da zavadi prijatelje i da ih uvjeri da je svo dobro koje su međusobno počinili, uzalud!

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem…” (Kur’an, Bekare, 264)

Allahov poslanik, s.a.v.s., kaže: “Onaj koji vrati ono što je poklonio je poput psa koji povrati a zatim pojede ono što povrati.” (Buhari i Muslim)

Haris ef. Hasičić