RODBINA NA SUDNJEM DANU- DA LI ĆETE SRESTI SVOJU RODBINU?

Pitanje:

Selam!

Neko mi je rekao da se sestre neće gledati na budućem svijetu, Ahiretu, pa me interesuje nešto više o tome pošto sam prvi put sam čula za to.

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Pretpostavljamo da govornik koji je tretirao spomenuto pitanje nije bio dovoljno jasan ili je pomiješao on ili Vi niste dobro razumjeli stanje koje će biti na Sudnjem danu i ono koje će slijediti u Džennetu. Opisana situacija odnosi se na stanje koje će biti na Sudnjem danu, a o kojemu se govori u više kur’anskih sura. U suri ‘Abese se navodi: “A kada dođe glas zaglušujući, na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga  i od supruge svoje i sinova svojih toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (33-37)

Prema tome, na Danu sudnjemu će briga o vlastitoj sudbini nadvladati čak i najjače rodbinske i druge veze. Međutim, tako neće biti među onima koji uđu u Džennet. U suri Et-Tur, 21. ajet se kaže: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nimalo nećemo umanjiti…i obraćaće se jedni drugima…” Prema tome, susretanje rodbine na Ahiretu ovisi o njihovom konačnom odredištu: Džennetu ili Džehennemu.

Izvor:rijaset.ba