RIJEČI ZBOG KOJIH SE OTVARAJU NEBESKA VRATA KAKO BI ALLAH POGLEDAO U ONOGA KOJI IH JE IZGOVORIO:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Čovjek neće izgovoriti ove riječi, iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži! To su riječi:

La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – ” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe, a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!”

(Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750)