‘PROPAO JE DAN U KOJEM NISI NEŠTO NOVO NAUČIO’

‘Propao je dan u kojem nisi nešto novo naučio’

Iako je kasno, naumpadoše mi riječi koje sam danas čuo od jednog hajirli mladića, studenta medicine.
Kaže: ‘Odoh kući da učim, mada nemam ispita da polažem. Ali svaki dan moraš naučiti nešto novo iz struke. Propao je svaki dan u kojem nisi nešto novo naučio. Mi muslimani moramo uvijek ići ka tome da budemo najbolji u onome što radimo, dati maksimum od sebe i ne smijemo biti zadovoljni prosjekom.’
Pitanje za mene i vas je da li smo danas nešto novo naučili? Ako nismo, imamo li želju da sutra nadoknadimo propušteno, inšallah.

Hafiz Nedim Botić