Prije 19 godina NATO započeo bombardovanje Jugoslavije

Etničko čišćenje kosovskih Albanaca uzrokovalo je destabilizaciju regiona što je naposljetku nagnalo NATO da pokrene intervenciju protiv ciljena na teritorijama današnje Srbije, Crne Gore i Kosova. S obzirom da akcija nije dobila odobrenje Ujedinjenih nacija, vlasti u Beogradu i danas intervenciju smatraju ilegalnom.

Za vrijeme bombardovanja uglavnom vojnih ciljeva desile su se i civilne žrtve. Ubijeno je oko 500 civila, a uništeni su i civilni objekti kao što su mostovi, tvornice, pa i zgrada strane ambasade, u ovom slučaju Narodne Republike Kine.

Ipak, najvećim dijelom uništene su kasarne, vojni aerodromi i drugi objekti koji su bili potrebni za vođenje rata na Kosovu.

Vojni pritisak je bio uspješan te je Milošević bio prisiljen potpisati sporazum o povlačenju Vojske SRJ sa Kosova.

Bombardovanje je uništilo jugoslavensku infrastrukturu i njenu vojsku svela na nezavidan nivo. Miloševićem režim je ubrzo pao, a devet godina kasnije Kosovo je proglasilo nezavisnost.