PREDSMRTNI DOŽIVLJAJI U ISLAMU

Pretsmrtni doživljaji i islamska vjerovanja o umiranju

Pitanje: Čujemo o pretsmrtnim doživljajima stotina ljudi koji su došli nazad sa ivice smrti. Njihovi doživljaji o onome što su doživjeli su poprilično slični. Međutim, ti doživljaji se ne podudaraju sa onim što čitamo u sunnetu o tome šta se događa u trenutku smrti. Koji bi trebao biti naš stav o ovim doživljajima?

Odgovor (šejh Halid As-Sajf):
Kur’an i sunnet nikako ne govore o pretsmrtnim doživljajima. kada sveti tekstovi govore o smrti, uvijek se odnose na trenutak kad čovjek zapravo preseli sa ovog na Onaj svijet.

Doživljaji koji se dese pred smrt, kao bolest ili šta već, nisu tačno povezani sa smrću. To su iskustva koja ljudi mogu imati prije nego što umru. Na primjer, neko se može razboliti, i kasnije se oporaviti od te bolesti, ali neko ko je u potpunosti zdrav može umrijeti iznenada u nekoj nesreći. Ovo je poprilično očigledno za sve nas.

Kur’an i sunnet ne govore u detalje šta ljudi mogu doživjeti kada su u stanju u kojem su blizu smrti, ali govore više o onome što se desi nakon što čovjek umre – kada u potpunosti presele na Onaj svijet. Sveti tekstovi govore o iskustvima u kaburu (periodu između smrti i ponovnog oživljenja), šta će se desiti kada budemo ponovo oživljeni, o Sudnjem Danu, i koonačnoj presudi, tj. odlasku u Džennet ili Džehennem.

Što se tiče iskustava s kojima se ljudi suočavaju kada su na ivici smrti, a kasnije se oporave, ta iskustva zapravo nisu bila iskustva pred smrt. Ta iskustva su posebna fiziološka iskustva pod posebnim fizikalnim uvjetima, da li će umrijeti ili se oporaviti. Ako takva iskustva doživljava više ljudi, onda je to zato što više ljudi proživljava iste trenutke koji dovode do takvih iskustava.

A što se tiče nekih iskustava koji ne podsjećaju na ono o čemu islam govori o trenutku smrti – pooput dolaska meleka da uzme dušu – to je zato što ljudi koji su pričali o onom što su preživjeli nisu umrli. Meleki nisu došli da im uzmu dušu, zato što nije bilo njihovo vrijeme da umru. Da su meleki došli, onda ti ljudi ne bi preživjeli da ispričaju ta njihova “pretsmrtna” iskustva. Kada čas smrti nekome dođe, nema povratka na ovaj svijet.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Halid As-Sajf
Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!