POTIRANJE PO HIDŽABU PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA NA PUTU?

Pitanje: Kada žena krene na put, i nije u situaciji da prilikom uzimanja abdesta skine hidžab i da potare po kosi, da li će potirati samo po hidžabu ili će uvući ruku i potrati po kosi onoliko koliko može? Džezakellahu hajren!
Odgovor: Ispravno mišljenje je da je ženi dozvoljeno u iznimnim situacijama, npr. kada je na putovanju ili kada joj skidanje mahrame predstavlja poteškoću, da potare po mahrami bez skidanja mahrame sa glave i bez podvlačenja ruke pod mahramu kako bi potrala kosu.
Veliki broj islamskih učenjaka današnjice dozvolio je spomenutu stvar. Uvaženom i cijenjenom učenjaku današnjice Muhammedu Salihu Usejminu postavljeno je sljedeće pitanje: ”Je li dozvoljeno ženi da potire po mahrami prilikom uzimanja abdesta?”
Pa je Šejh Usejmin odgovorio:Poznato je u mezhebu imam Ahmeda da je dozvoljeno potirati po mahrami, ako je omotana oko vrata. Takav postupak je zabilježen u praksi nekih žena iz prve generacije – ashabijki. U svakom slučaju, ako bi skidanje mahrame predstavljalo ženi poteškoću prilikom abdesta, da li zbog hladnoće, teškoće prilikom skidanja –odmotavanja mahrame i njenog ponovnog stavljanja, u tim situacijama žena može potirati po mahrami prilikom uzimanja abdesta, u suprotnom preče je da ne potire po mahrami.
(Fetava El-mereti el-muslime 1 tom, str. 208, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)
Molim Allaha da nam omili i olakša prakticiranje Njegove vjere. Amin!
A Allah najbolje zna.
Odgovorio: Pezić Elvedin