POST I KUR´AN ĆE SE NA SUDNJEM DANU ZAUZIMATI ZA ČOVJEKA

Post i Kur´an će se na Sudnjem danu zauzimati za čovjeka.
Post će reći: „Gospodaru, ja sam ga odvratio od hrane i užitaka po danu, pa primi moje zauzimanje za njega (i nemoj ga kazniti)“.
A Kur´an će reći: „Gospodaru, ja sam ga odvratio od spavanje noću, pa primi moje zauzimanje za njega (i nemoj ga kazniti.“
I primiće se njihovo zauzimanje.

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

svjetlo dunjajluka.com