POSLJEDICE ZAJEDNIČKOG SPAVANJA DJECE NA JEDNOM KREVETU

Islam se zalaže za uravnotežen razvoj covjeka kako bi se formirao u skladu sa svojom prirodom i nagonima sa kojima ga je Allah stvorio. Jedna od izrazitih karakteristika Islama je uravnoteženost bez pretjerivanja i zanemarivanja. Uzvišeni Allah je stvorio polni nagon u ljudskoj duši i ucinio ga nacinom opstanka svih živih bica medu kojima i covjeka. Allah, dž. š., je odredio i vremenski period kada dolazi do polnog nagona. U islamskom pravu ove godine se nazivaju godine zaduživanja, što znaci da dijete, ulaskom u ove godine, postaje odgovorno za svoje postupke i za njih snosi posljedice. Da bi se polni nagon u djetetu razvijao mirno, bez vanjskih nadražaja koji ga podsticu na devijantno ponašanje, Islam o njemu vodi racuna i zahtijeva od njega odredene postupke kako bi u njemu vaspitao polni nagon i kako bi dijete ostalo uravnoteženo, cedno, neporocno i cisto. Navešcemo neka pravila i norme koje je odredio Allahov Poslanik, a.s., u polnom vaspitanju djeteta koje bi roditelji trebali slijediti da bi sacuvali svoje dijete od polnog posrtanja, uticuci da njegova priroda ostane cista, cedna i neukaljana neznaboštvom.

Odvojeno spavanje djece

To je osnovni temelj u polnom odgoju djeteta i neizazivanju njegovog polnog nagona. Nešto slicno ne postoji ni u jednom zakonu na svijetu; to je stav poslanstva i Poslanikove suptilnosti u odgajanju djeteta i brige o njemu.

Ebu Davud prenosi od Poslanika, a.s., sljedece: “Naredujte svojoj djeci da klanjaju kada budu imali sedam godina, a išibajte ih kada budu imali deset godina, i neka odvojeno spavaju.” Isti hadis bilježi i Hakim u Mustedreku, te Darekutni kao i Ez- Zehebi i to u sljedecoj verziji: “Kada vam djeca budu imala sedam godina, neka odvojeno spavaju, a kada budu imala deset godina, išibajte ih ako ostavljaju namaz.” Znaci, djecu treba upucivati da pocnu odvojeno spavati u desetoj godini, kada je polni razvoj u fazi tog razvoja. Rastavljati djecu u postelji znaci da dvoje djece ne mogu spavati pod jednim pokrivacem.

Poslanik, a.s., je naredio da djeca odvojeno spavaju jer je to period puberteta i nije iskljuceno da zajednicko spavanje ne bi dovelo do budenja strasti za polnim opcenjem. Zbog toga se put izopacenog mora zatvoriti prije nego do toga i dode. Zajednicko spavanje pod jednim pokrivacem dovodi do ubrzanog razvoja polnog nagona kod djeteta. Poslanik, a.s., nam nareduje: “Razdvajajte…” -cega ce se vjernik pridržavati.

Remzija Huric | Saff br/str. 48