POSLANIK,A.S.JE NAJAVIO: DOĆI ĆE VRIJEME KADA ĆE LJUDI IMATI ŠEJTANSKA SRCA

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet biti u ljudskom obliku ali će im srca biti šejtanska srca, poput srca pustinjskih vukova u kojima nema ni malo milosti. Ubijaće, ne libe se da počine zlo. Ako ih budeš slijedio – prevariće te, kada se od njih odbiješ – ogovaraće te, kada zbore s tobom – lagaće te, ako se osloniš na njih – iznevjeriće te. Djeca su im bezobrazna, a omladina devijantna! Njihovi stari neće naređivati dobro i neće odvraćati od zla! Ponositi se njima je pravo poniženje; tražiti im nešto je pravo siromaštvo. Onaj ko bude blag prema njima je zalutao, a onaj ko tada bude dobro naređivao biće sumnjiv! Vjernik među njima će biti potlačen. Sunnet će za njih biti bid’at, a bid’at sunnet. Kada se to desi njima će vladati najgori od njih, tako da se neće biti odazvano na dovu pa makar je i najbolji među njima učio!“ (Tergib vel-Terhib, Kavamus-Sunne Asbehani, br.230.)