POSLANIK,A.S. JE LIJEPO POSTUPAO I PREMA GRIJEŠNICIMA

Čovjek dolazi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i priznaje da je počinio grijeh. Grijeh obljube druge žene bez da je počinio blud. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pruža mu ruku nade a ne gura ga u ponor očaja.
Ne kritikuje ga i ne omalovažava nego mu nudi rješenje kroz riječi Uzvišenog:
“I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava!” (11:114)

U ljudska srca uvijek je ulivao nadu i optimizam te im ostavljao prostora da se pokaju jer je znao da je Allahova milost neizmjerna.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem.

Fahret Kadrić