POSLANIK A.S. JE SLOMIO GRANU IZNAD DVA KABURA

Od Ibn ‘Abbasa, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., naišao pored dva kabura i rekao: “Njih dvojica su izloženi kazni, i to (na prvi pogled) ne zbog vel ikog grijeha: jedan od njih nakon mokrenja nije prao ud, a drugi je prenosio tuđe riječi.” Zatim je zatražio da mu donesu palminu granu, pa ju je prelomio na dva dijela i rekao: “Možda će im olakšati, ukoliko se ne osuši?”