Poruka roditeljima koji odugovlače udaju ili ženidbu djece

Poruka roditeljima koji odugovlače udaju ili ženidbu djece

Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju, jer je, uglavnom, svaka sitacija specifična i zahtjeva poseban pristup kako bi se uzele u obzir sve posebnosti i postiglo opće dobro.

Uz obavezu da vodi računa o tim posebnostima, smatram da bi najbliže pojašnjenje, u pogledu vremena kada se djevojka treba udati, bilo ono koje je spomenuto u Poslanikovom, s.a.v.s., hadisu: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne uradite, bit će nered (fitne) i nemoral (fesad) rasprostraljeni na Zemlji.” ( Ibn Madždže: Sunen, Kitabun-nikah, br. 1957)

Ja bih svakoj djevojki preporučio da se uda čim se za to ostvare odgovarajući, šerijatom predviđeni uvjeti.

Također, preporučio bih i roditeljima da ne odugovlače sa udajom i ženidbom svoje djece ukoliko su zadovoljeni predviđeni uvjeti, jer ukoliko se ne bude postupalo po preporuci Poslanika, s.a.v.s., na Zemlji će vladati nered.

Izvor: Knjiga za žene – FETVE I SAVJETI – Dr. Šukrija Ramić


Bio je totalni grješnik, a ipak ga Allah počastio sa tavafom i da ispusti dušu kraj same Kabe

Prenosi se od Imama Malika, rhm, da je rekao: “Ne gledajte u ljudske grijehe kao da ste vi Gospodar, nego gledajte u svoje grijehe kao da ste obični robovi, smilujte se ljudima u iskušenju a zahvaljivajte Allahu, s.w.t. na oprostu.“

Nemoj da ikome kažeš: “Ti ćeš u Džehennem ili ti češ u Džennet, nemoj da se oholiš i uzdižeš iznad griješnika, nego moli Allaha za njihovu uputu i njihov spas.

“ U Mekki je živio čovjek koji je bio teški griješnik, a njegov prijatelj je bio od bogobojaznih ljudi. Stalno ga je podsječao riječima:“Boj se Allaha, kako možeš takve grijehe da radiš a nalaziš se na najsvetijem mjestu na planeti Zemlji, brate boj se Allaha!“

Jednog dana ga je ponovo sreo i opet mu isto rekao, a ovaj griješnik se okrenu i na još ružniji način mu odgovori. Tada se ovaj bogobojazni čovjek naljuti u u toj ljutnji mu reče:“Allah ti nikada neće oprostiti, osoba kao što si ti, nikad joj Allah neće oprostiti!!!“

Kad mu je ovo rekao, griješnik se prema njemu okrenu i reče prijetečim glasom: “Meni Allah neće oprostiti, jel meni Allah neće oprostiti, e sad ćeš da vidiš, da li će meni Allah oprostit ili ne!“ Obukao je ihrame i nanijeti da obavi umru. Dok je bio u završnom tavafu, pade i ispusti svoju dušu pored Hadžeru-l-Esveda.

Da, preselio je pored Ka’be, pod abdestom, u ihramima, sa nijetom umre…

Rekao je Poslanik, savs: “Svaki sin Ademov je griješnik, a najbolji od griješnika su oni koji se često kaju.“ (Tirmizi, a šejh Albani, rhm, ge je ocijenio kao hasen hadis).

Saudin Cokoja