Pogledajte prelijepo kazivanje o slavnim andaluzijskim gradovima Kordobi i Fasu /VIDEO/

Hajde da zamislimo kako je izgledao grad Kordoba prije hiljadu godina, 350. godine po hidžri. U Kordobi se nalazilo 28 naselja sa 13.000 kuća. Te kuće su bile izgrađene kao vile sa ogromnim baštama. Kordoba je tada imala pola miliona stanovnika i bila je jedan od najnaseljeniji gradova na svijetu. Zvali su je “dijamantom svijeta”. Ljepote Kordobe privlačile su i muslimane i nemuslimane koji su posjećivali prelijepo naselje Al-Zahra, džamije, biblioteke i brijne druge znamenita i prelijepa zdanja koja i danas plijene pažnju turista. Kordoba je imala specijalizirane pijace, posebnu pijacu za oružje, za zlato, papir, knjige, posebnu pijacu za cvijeće, lijekove, hemijske proizvode, čak je postojala posebna pijaca za rijetke i posebne životinje. Kordoba je imala odličan zdravstveni sistem, imala je oko 50 liječilišta. Veličina ordobe ogledala se i u postojanju tri hiljade mesdžida.

Ovako je izgledao grad Fas 600. godine po hidžri. Fas je bio jedan od najrazvijenijih industrijskih centara u svijetu. U Fasu je postojalo preko tri hiljade tvornica za tekstil, 40-tak tvornica sapuna, 86 kožara, brojne tvornice za boje, staklo, metale, građevinske materijale, papir i slično. Fas je imao čak 200 knjižara.

Islamska civilizacija je uspješno implementirala, odnosno ukomponovala šerijatske i životne znanosti To je bila civilizacija koja je uspješno izgrađivala predmete i ljudsku dušu, civilizacija koja je kombinirala sreću dunjaluka i ahireta.