POGLEDAJTE KAKO RUSKI VOJNIK UČI KUR’AN (DA SRCE ZADRHTI)

Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.”

sura el-Kehf, 109. ajet

islampress