POČEO UČITI HIFZ SA ŠEST, A POSTAO HAFIZ SA OSAM GODINA

Hafiz Lukman Abdel (15) iz Tadžikistana je s učenjem Kur’ana napamet počeo veoma rano, u šestoj godini.
Hafiz je postao s osam godina. Potječe iz porodice čuvara Kur’ana. Lukmanov otac i brat su takođe jaki hafizi.
Redovno učestvuje na takmičenjima u učenju Kur’ana u rodnoj zemlji i širom svijeta, gdje osvaja prva mjesta. Želja mu je da studira medicinu i postane doktor.
„Na početku učenja sam učio po jednu stranicu na dan, a potom dvije, i tako sam povećavao. Arapski nije moj maternji jezik, pa sam se isprva namučio“, kaže Lukman.

Nedim Botić